Catatan Hidup Seorang Aku

Tuesday, October 21, 2008

23

Asy Syams

1. Demi matahari dan cahayanya di pagi hari
2. dan bulan apabila mengiringinya
3. dan siang apabila menampakkannya
4. dan malam apabila menutupinya
5. dan langit serta pembinaannya
6. dan bumi serta penghamparannya
7. dan jiwa serta penyempurnaannya (ciptaannya)
8. maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya
9. sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu
10.dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya
11.(kaum)Tsamud telah mendustakan (rasulnya) kerana mereka melampaui batas
12.ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka
13.lalu Rasul Allah (Saleh) berkata kepada mereka:"(Biarkanlah) unta betina Allah dan minumannya
14.Lalu mereka mendustakannya dan menyembelih unta itu, maka Tuhan mereka membinasakan mereka disebabkan dosa mereka, lalu Allah menyamaratakan mereka (dengan tanah)
15.dan Allah tidak takut akibat tindakanNya itu.
posted by Mirip at 3:37 PM

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home